Regina-Mareta Soonsein „Pulss“ | "Pulse" 16.03.–06.04.2023

09.03.2023


Regina-Mareta Soonsein

„Pulss“ | "Pulse"Neljapäeval, 16. märtsil kell 17 avab Regina-Mareta Soonsein oma isiknäituse „Pulss“ Vaal galeriis. Näitus jääb avatuks kuni 6. aprillini, T–R 12–18, L 12–16.

„Mind paelub enim see sõnadega mittehoomatav taju, alateadvuslik seisund, mis seob külluslikuks kokteiliks meie olemuse liigina. Vaatamata individualismi ajastule omasele mõtestusele, moodustame kollektiivselt ühtse organismi, olles kui rakk tervikust. Pulss ongi algaineline väljendusvorm, kus kirjatäheks on võnge – joon –, mis sümboliseerib fraktaalset neurovõrgustikku ning ainestumist, kus me oleme lakkamatus dialoogis ja lahutamatu osa kollektiivsest kärgajust ja biomassist.“

Regina-Mareta Soonseina võnkeliselt resoneeriv mikrouniversum on tema viis korrastada enda jaoks ümbritsevat kaost ja silme eest mustaks tõmbavat mitmekesisust ning infoküllust. Selle kõige keskel huvitab teda just see arhetüüpne inimese loomalik ja loomuslik olek. Ta ei jäljenda otseselt biomiimikale omaseid looduslikke struktuure, vaid läheneb intuitiivselt, kombates mateeria mustreid.

Regina-Mareta Soonsein (s 1991) on lõpetanud Kõrgema Kunstikooli Pallas 2019. aastal maali erialal, ent oma viimaste aastate loomingus on keskendunud linoollõikele. Ta on osalenud grupinäitustel, teinud isikunäituseid ja loonud ekspositsioone avalikel sotsiaalpindadel alates aastast 2017. Soonsein on pälvinud Biafarin Awardi preemia NordArt näitusel, Wiiralti preemia publikulemmiku tiitli, I Land Sound festivali parima lavakujunduse preemia, Eesti Vabagraafikute Ühenduse aasta uue tulija tiitli.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Pühaste Pruulikoda.

Näituse „Pulss“ raames toimus vestlusõhtu 30. märtsil kell 18 Vaal galeriis. Kunstnik Regina-Mareta Soonsein lahkas koos Peeter Lauritsa ja Karl Käsnapuuga inimese loomalikku ja loomuslikku olekut ning tõid seeläbi lähemale tema tegeliku olemuse. Vestlust saab järgi kuulata siit:


––

On Thursday, 16th of March at 5 pm Regina-Mareta Soonsein will open her solo exhibition titled "Pulse" at Vaal Gallery. The exhibition will remain open until 6th of April, Tue–Fri 12–6 pm, Sat 12–4 pm.

"I am most fascinated by ineffable sensation, a subconscious state that mixes our being as a species into a rich cocktail. In spite of the notion of the age of individualism, we collectively form a unified organism, like a cell part of a system. The pulse is the primordial form of expression, where the character is the oscillation - the line - symbolising the fractal neural network and the materialisation where we are in constant dialogue and an integral part of the hivemind and biomass."

Regina-Mareta Soonsein's resonant, oscillating micro-universe is her way of sorting out the chaos around her and the bedazzlement of the diversity and information overload. In the midst of it all, she is intrigued by the archetypal human's animalistic and natural state. She does not directly imitate the natural structures inherent in biomimicry, but approaches it intuitively by touching the patterns of matter.

Regina-Mareta Soonsein (b 1991) has studied in Pallas University of Applied Sciences (Painting BA, 2019) and, during recent years, concentrates on linocut. She has participated in group shows, had personal exhibitions and created expositions on social areas since 2017. She has earned a Biafarin Award in NordArt exhibition, an audience award in Wiiralt contest, a best stage design award in I Land Sound festival and a Year’s Newcomer’s title of The Association of Estonian Printmakers.

The exhibition is sponsored by the Cultural Endowment of Estonia, and Pühaste Pruulikoda.


Meediakajastused / media coverage:

Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka graafika | Sirp, Triinu Soikmets
Photo reportage from the exhibition 'Pulse' by Regina-Mareta Soonsein at the Vaal Gallery | Echo Gone Wrong
Pildid: Vaal galeriis avati Regina-Mareta Soonseini näitus "Pulss" | kultuur.err.ee