Peeter Laurits „Pühad kümblused“ / 'Sacred Baths' 19.05.–02.07.2022

11.05.2022

Peeter Laurits

„Pühad kümblused“ | 'Sacred Baths'Neljapäeval, 19. mail kell 18 avab Peeter Laurits oma isiknäituse „Pühad kümblused“ Vaal galeriis. Näitus on avatud kuni 2. juulini, T–R 12–18, L 12–16.

Kunstnikuvestlus koos Peeter Lauritsa, Urmas Lüüsi ja Aleksander Metsamärdiga toimub 2. juunil kell 17.
Näituse raames on kunstnikutuur Peeter Lauritsaga 4. juunil kell 14.

Peeter Lauritsa looming sobitub eesti kultuuris eri loomealade professionaale ühendavasse mõttelisse rühmitusse, kus tegeletakse eestlaste ja teiste soome-ugrilaste müütilise loodusesuhte käsitlemisega. Endiselt kujutleb suur osa eestlaseid end rahvana, kel on looduskeskkonna ja maastikuga eriline side. Peeter Lauritsa töödes imbub ülim tehnologiseeritus kokku ürgmetsa, soode ja iidsete legendidega. Laurits ei näe siin midagi vastuolulist: „Inimteadvus toetub arhetüüpsetele struktuuridele, mis ilmselt pole väga erinevad männi, orava või nugise omadest.“

Me otsime võõrtsivilisatsioone avakosmosest, aga peaksime otsima neid oma tagaaiast. Lauritsa töödes saab see võimalikuks: rabast tõusevad kosmilised aurud, helendav Pariisi metrooliinide plaan seguneb üraskitunnelitega, iidsed ojad moodustavad tuksleva närvisüsteemi. „Ma sukeldun Allilma, ürgvete mullide vahele, niiskusesse, juurestikesse ja algsete mustrite peegeldustesse. Ürgvesi on sama soe kui ma ise, ma sukeldun nagu iseenda sisse... et näidata teile õrna ja ilusat Allilma. Ei ole mingit õuduste koobast – Allilm on Elysion, kus taimede juured põimuvad seeneniidistikega, kõik kasvab üksteisest läbi, imetakse üksteise elumahlasid, münditakse neist suhtlus- ja vahetusvõrgustikke, kõik mullitab ja kõduneb aegluubis, surm tõlgitakse sünniks ning luditakse eluringi tagasi. Allilm on pikk lahtiste silmadega suudlus ja maapealsete mõnude köök – niiske ja kohev, vette lahustatud emaplaat.“

Peeter Laurits (s 1962) on õppinud New Yorgis, Tallinnas, Tartus ja Peterburis. Ta on esinenud rohketel rahvusvahelistel näitustel, Lauritsa tööd kuuluvad Eesti, Soome, USA ja Portugali kunstiinstitutsioonide kogudesse.

www.peeterlaurits.com

Näitust saadavad videod, millega saab tutvuda SIIN

Tiim: Tiina Määrmann, Kristi Lahne, Kalmar Kurs, Elias Kuulmann, Siim Vahur, Aleks Märtson, Artproof, Elavad Pildid, Siim Soop, Kelli Gedvil.

Kunstnik tänab: Karina Laurits, Maria Hansar, Leelo Laurits, Uku Laurits, Andreas Weber, Emanuele Coccia, Alari Allik, Mart Meri, Mika Keränen, Carla Giacinti, Gianni Macchia, Aleksander Metsamärt, Urmas Lüüs, Greete Põrk, Kristel Larin, Vaba Lava.

Näitus on osa Biotoopia kunstiprogrammist.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, Valmiermuiža Pruulikoda.


----


Thursday 19th of May at 6pm opens a solo exhibition by Peeter Laurits titled 'Sacred Baths' at Vaal Gallery, Tallinn. The exhibition will remain open until 2nd of July, Tue–Fri 12–6pm, Sat 12–4pm.

The artist talk with Peeter Laurits, Urmas Lüüs and Aleksander Metsamärt will be held on 2nd of June at 5 pm.
The artist tour with Peeter Laurits will take place on 4th of June at 2 pm.

In Estonian culture, Peeter Laurits’ work fits in with a theoretical grouping of different creative professionals who are interested in Estonians’ and other Finno-Ugrians’ mythological relationship with nature. To this day, many Estonians see themselves as a nation who has a special relationship with their natural environment and landscape. In the works of Peeter Laurits uber-technologization merges with old-growth forests, marshes, and ancient legends. Laurits see nothing contradictory in this, ‘Human consciousness is based on archetypal structures which are probably not that dissimilar from those of pine trees, squirrels, or martens.’

We are searching for alien civilisations in outer space but should look for them in our backyard. In Laurits’ work this becomes possible: there are cosmic vapours rising from the bog, the glowing metro map of Paris melds together with the bark beetles’ tunnels, ancient brooks form a pulsating nervous system. ‘I dive into the Underworld, into the effervescence of primaeval waters, into dampness, into root systems, and reflections of primordial patterns. The primaeval water is as warm as I am, it’s as if I’m diving into myself… to show you the delicate and beautiful Underworld. There is no cave of horrors – the Underworld is an Elysium where the roots of plants and mushroom mycelia interweave, everything grows through each other, juices of life are being drunk mutually, out of them are born communication and exchange networks, everything is bubbling and rotting in slow motion, death is translated into birth and resorbed back into the circle of life. The Underworld is a long, open-eyed kiss and the kitchen of earthly pleasures – moist and fluffy, a motherboard dissolved in water.’

Peeter Laurits (b. 1962) has studied in New York, Tallinn, Tartu, and St. Petersburg. He has participated in numerous international exhibitions, and his works are in the collections of Estonian, Finnish, American and Portuguese art institutions.

www.peeterlaurits.com


Team: Tiina Määrmann, Kristi Lahne, Kalmar Kurs, Elias Kuulmann, Siim Vahur, Aleks Märtson, Artproof, Elavad Pildid, Siim Soop, Kelli Gedvil.

Artist thanks: Karina Laurits, Maria Hansar, Leelo Laurits, Uku Laurits, Andreas Weber, Emanuele Coccia, Alari Allik, Mart Meri, Mika Keränen, Carla Giacinti, Gianni Macchia, Aleksander Metsamärt, Urmas Lüüs, Greete Põrk, Kristel Larin, Vaba Lava.

The exhibition is part of the art program of Biotoopia.
The exhibition is supported by Cultural Endowment of Estonia, Valmiermuiža Pruulikoda.

Meediakajastused / media coverage:

Neeme Raua intervjuu Peeter Lauritsaga | Kuku raadio. 18.06 saade, al 3. minutist
Allaheitliku vallutaja pilk | Sirp, Urmas Lüüs
Photo reportage from the exhibition 'Sacred Baths' by Peeter Laurits at Vaal Gallery | Echo Gone Wrong
Pildid: Vaal galeriis avati Peeter Lauritsa isikunäitus "Pühad kümblused" | kultuur.err.ee
Peeter Laurits avab Vaal galeriis näituse "Pühad kümblused" | kultuur.err.ee