Jane Remm „Kirjad minu naabritele. Mis tunne on olla sulgsuulane?“ | "Letters to My Neighbours. What Is It Like to Be a Door Snail?" 10.08.–02.09.2023

01.09.2023


Jane Remm

„Kirjad minu naabritele. Mis tunne on olla sulgsuulane?“ | "Letters to My Neighbours. What Is It Like to Be a Door Snail?"Neljapäeval, 10. augustil kell 18 avab Jane Remm näituse „Kirjad minu naabritele. Mis tunne on olla sulgsuulane?“ Vaal galeriis. Näitus jääb avatuks kuni 2. septembrini, T–R 12–18, L 12–16.

Näituse „Kirjad minu naabritele. Mis tunne on olla sulgsuulane?“ fookuses on kommunikatsioon ja koosloome kunstniku mitteinimestest naabritega. 2021. aastal maakodus elades hakkas Remm kirjutama kirju neile, keda ta enda kõrval kohtas: rasvatihastele, musträstale, hiirele, tigudele, metsvindile, kasekireslasele, herilastele ja teistele. Kirjade kaudu uuris ta suhtlemisvõimalusi ja -võimatust nendega, lähtudes adressaadi liigilisest spetsiifikast.

Remm arutleb, kuidas teised elusolendid teda näevad, ning loob seoseid oma eluga. Selleks, et teisi paremini mõista, uurib ta nende omailmu, loob viise nendega kommunikatsiooniks ja tõlgib oma looduskogemust visuaalsesse keelde. Need kirjad on Vaal galerii näituse mõtteliseks lähteks, mis kaasab teemasid nagu liikidevaheline erinevus, koha olulisus ning posthumanistlik eetika. Näitus vahendab kunstniku kogemust looduses ja looduse osana.


Jane Remm (s 1978) on kunstnik, kunstiõpetaja ja loovuurija.
Ta töötab Tallinna Ülikoolis kunstide didaktika lektorina ning õpib Eesti Kunstiakadeemias kunsti ja disaini doktorantuuris. Remmi viimaste aastate looming keskendub looduskogemuse representatsioonile, kommunikatsioonile ja koosloomele erinevate eluvormidega. Teda huvitab, millised on võimalused mõista ja tõlgendada teiste liikide elukogemust ja nendega kunsti vahendeid kasutades suhelda võrdsete dialoogipartneritena. Ta väärtustab ise-, koos- ja käsitsi tegemist kui võimalust tajuda end osana loodusest.
Näitus on EKA doktoriõppe eelretsenseeritud sündmus.

Näituse kujundus: Johannes Säre
Näituse heli: Patrick Tubin McGinley

Kunstnik tänab kõiki oma inimestest ja mitteinimestest naabreid koosloome, inspiratsiooni ja toetuse eest, eriti: herilased, mesilased, nahkhiired ja hiired, teod, tihased ja rähnid, kanad, kanarbik, Viisu ja Kuusu, Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu, Lilian Freiberg, Viivika Siplane, Agu Trolla, Loviise Liia Paas, Kaili Preismann, Liilia Tali, Olivia Till, Mats Meriste, Jarõna Ilo.

Samuti tänab väga oma peret inspireerivate vestluste ja toetuse eest: Alexander Kuchmezov, Artur Kuchmezov, Marta Johanna Kuchmezov, Kustas Kuchmezov, Jaanus Remm, Tiit Remm, Liina Remm, Mare Remm, Kalle Remm, Piret Remm.

Kunstnik tänab inspireerimast: Proloogkooli I lend ja mentorid Maarin Ektermann, Ingrid Ruudi ja Kai Lobjakas, EKA doktorikool, Liina Unt, Urve Sinijärv, Marta Konovalov, Biotoopia, Kelli Turmann ja Peeter Laurits, Vaal galerii, Tiina Määrmann ja Kelli Gedvil.

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital ja Vinné Sklepy Kutná Hora.Neljapäeval, 31. augustil kell 18 toimub Jane Remmi näitusel „Kirjad minu naabritele. Mis tunne on olla sulgsuulane?“ Remmiku mõttepõrgatus kunsti koosloomest teiste liikide ja teadlastega. Kunstnik Jane Remmiga kõnelevad loomaökoloog Jaanus Remm, looduskaitsebioloog Liina Remm ja ruumisemiootik Tiit Remm. Räägime, kuidas sünnib ja kus on koosloomes kunst; kuidas tegutsevad kunstnikud ja teadlased looduse uurijate ja mõtestajatena; kes on sulgsuulased, kuidas nemad maailma tajuvad ning mida mitte-inimestest naabrite mõistmine annab. Kuidas saavad praeguse ökoloogilise kriisi lahendamisesse panustada kunst ja teadused või tuleks pintslid ja binoklid, raamatud ja arvutid kõrvale visata, plakatid-vikatid haarata ja tänavatele-heinamaadele minna? Uurib ja vestlust ergutab Biotoopia korraldaja Kelli Turmann.

29. augustil kell 11 toimub kunsti ja disaini doktorandi Jane Remmi näituse “Kirjad minu naabritele. Mis tunne on olla sulgsuulane?” retsenseerimine Vaal galeriis.


––


On Thursday, 10th of August at 6 pm Jane Remm will open an exhibition titled "Letters to My Neighbours. What Is It Like to Be a Door Snail?" at Vaal Gallery. The exhibition will remain open until 2nd of September, Tue–Fri 12–6 pm, Sat 12–4 pm.


The exhibition "Letters to My Neighbours. What Is It Like to Be a Door Snail?" focuses on communication and co-creation with the artist's non-human neighbours. In 2021, while living at her summer house, Remm started writing letters to those she met there: to the great tit, the blackbird, the mouse, the chaffinch, the cuckoo, the hare, the snails and others. With these letters, she explored the possibilities and impossibilities of communicating with them, while keeping in mind the species characteristics of the addressee.

Remm discusses how she is perceived by other living creatures and draws parallels with her own life. In order to better understand others, she researches their Umwelten, creates ways to communicate with them and translates her experience of nature into a visual form. These letters are the impetus for this exhibition at Vaal Gallery, which includes themes such as the differences and similarities between species, the importance of the (home)environment and post-humanist ethics. The exhibition conveys the artist’s experience of being in nature and as a part of nature.


Jane Remm (b 1978) is an artist, art teacher and artistic researcher.
She is a lecturer of art didactics at Tallinn University and is doing doctoral studies in art and design at Estonian Academy of Arts. Remm's work focuses on the representation of the experience of nature, communication and co-creation with different life forms. She is interested in understanding and interpreting the experience of other species and communicating with them as equal dialogue partners via visual media. She values manual working and co-creation with other species as a way of perceiving herself as part of nature.Exhibition design: Johannes Säre
Exhibition sound: Patrick Tubin McGinley

The artist is thankful to all of her human and non-human neighbours for co-creation, inspiration and contribution, especially: the wasps, the honey bees, the bats, the mice, the snails, the tits, the hens, the heather, Viisu and Kuusu, Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu, Lilian Freiberg, Viivika Siplane, Agu Trolla, Loviise Liia Paas, Kaili Preismann, Liilia Tali, Olivia Till, Mats Meriste, Jarõna Ilo.

She is also very thankful to her family for inspirational discussions and support: Alexander Kuchmezov, Artur Kuchmezov, Marta Johanna Kuchmezov, Kustas Kuchmezov, Jaanus Remm, Tiit Remm, Liina Remm, Mare Remm, Kalle Remm, Piret Remm.

Many thanks for inspiration: Proloogkool and mentors Maarin Ektermann, Ingrid Ruudi and Kai Lobjakas, EKA Doctoral School, Liina Unt, Urve Sinijärv, Marta Konovalov, Biotoopia, Kelli Turmann ja Peeter Laurits, Vaal galerii, Tiina Määrmann and Kelli Gedvil.

Exhibition is supported by: Cultural Endowment of Estonia and Vinné Sklepy Kutná Hora.Meediakajastused / media coverage:

Photo reportage from the exhibition 'Letters to My Neighbours. What Is It Like to Be a Door Snail?' by Jane Remm at Vaal Gallery | Echo Gone Wrong
Kuku pärastlõuna: Jane Remm. Vaal galeriis avatakse näitus «Kirjad minu naabritele. Mis tunne on olla sulgsuulane»
| Kuku Raadio. 10.08 saade