Jaak Adamson „Kaks lahkumist“ / "Two Departures" 06.06.–06.07.2024

28.05.2024Neljapäeval, 6. juunil kell 18 avaneb Jaak Adamsoni retrospektiivnäitus „Kaks lahkumist“ Vaal galeriis. Näitus jääb avatuks kuni 6. juulini, T–R 12–18, L 12–16.

On Thursday, 6th of June at 6 pm the retrospective exhibition "Two Departures" by Jaak Adamson will open at Vaal Gallery. The exhibition will remain open until 6th of July, Tue–Fri 12–6 pm and Sat 12–4 pm.


Jaak Adamson

Kaks lahkumist


Näituse nimi osutab kunstnik Jaak Adamsoni kahele lahkumisele – aastal 1980 tollasest Nõukogude Eestist tollase Tšehhoslovakkia Slovakkia-poolde, kus ta veetis teise poole oma elust, ligemale 42 aastat – ja aastal 2022 siitilmast.

Näitusel on eksponeeritud valik teoseid, mis jäid mõlemal lahkumisel kunstniku ateljeesse ja omastele. Aegreana võib neis jälgida nii kunstniku truuks jäämist oma loomekreedole ja käekirjale kui ka muutumisi. Jaak Adamsoni loominguline kõrgaeg jäi aastatesse 1980–2010, mil ta võõrsil elava eesti kunstnikuna lõi üsna palju suuresti iseendale. Osa neid maale pole varem Eestis, mõnel puhul üleüldse kusagil näitustel välja pandud olnudki.

Kunstnik lahkus 1980 kodumaalt vormiliselt legaalselt ja kodakondsust vahetamata (oli surmani ainult Eesti kodanik), kuid selleks survestatuna. Ta heideti võimude nõudel välja Kunstnike Liidust ja „kustutati“ Eesti kunstiajaloost. Olud küll muutusid peatselt ja esimese uue isikunäituseni Eestis jõudis ta juba aastal 1990, seejärel mõnel korral hiljemgi, ent alati väiksemaformaadiliste töödega. Alaliselt välismaal elava ja töötava kunstnikuna jäi ta siinsest kunstielust siiski eemale, suhteline unustus kestis edasi ning ka tema „tühistamine“ mõjus veel tagantjärelegi.

Ometi jäi Jaak Adamson eelkõige eesti kunstnikuks, tema looming paigutub just konkreetselt eesti kultuuriruumi ja -konteksti ning on kohati mõtestatav ja mõistetav ainult selles. Retrospektiivnäitus pole seetõttu ainult neist kahest lahkumisest – see näitus on ühtlasi kojutulek.

Jaak Adamson (25. aprill 1938 Tallinn – 27./28. veebruari öö 2022 Slovakkia) oli eesti maalikunstnik, graafik, skulptor ja kunstipedagoog. 1964 lõpetas ta ERKI, Eesti Kunstnike Liidu liige oli 1969–1980 ja taas alates 1997. Slovakkia Kunstnike Liidu liige alates 1987. Pälvitud tunnustuste seas oli ka maalikunsti aastapreemia 1979.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.


Jaak Adamsoni retrospektiivnäituse „Kaks lahkumist“ raames toimub vestlusõhtu 12. juunil kell 18 Vaal galeriis. Jaak Adamsonist kui isiksusest ja kunstnikust, tema kujunemisest ja elukäigust jutustab lähemalt tema vanem poeg Andres Adamson, lastes ekraanil ja oma kirjapanekute kaudu kõnelda ka isal endal. Vestlust viib läbi kunstnik Mauri Gross.

__


Jaak Adamson

Two Departures


The title of the exhibition refers to the two departures of the artist Jaak Adamson - in 1980 from the then Soviet Estonia to the Slovakian part of the then Czechoslovakia, where he spent the second half of his life, nearly 42 years - and in 2022 from this world.

The exhibition displays a selection of paintings that were left in the artist's studio and with his relatives after his both departures. In the timeline of these paintings one can observe both the artist's faithfulness to his creative credo and changes in his style. Jaak Adamson's creative peak was between 1980 and 2010, when, as an Estonian artist living abroad, he produced quite a lot of art largely for himself. Some of these paintings have never been exhibited in Estonia, and in some cases not even anywhere else.

In 1980, Adamson left his homeland legally and without changing his citizenship but under pressure to do so. He was only an Estonian citizen up until his death. At the demands of the authorities, he was expelled from the Estonian Artists' Association and "erased" from Estonian art history. However, circumstances soon changed, and he had his first new solo exhibition in Estonia in 1990, a few more displays in later years, but still presenting only smaller-scale paintings. As an artist permanently living and working abroad, he remained away from the art life here, and his "cancellation" also had an effect even in retrospect.

Nevertheless, Jaak Adamson remained first and foremost an Estonian artist. His artworks are specifically situated in the Estonian cultural space and context, and at times can only be understood in this way. Therefore this exhibition is not only about these two departures - it is also a homecoming.


Jaak Adamson (25th of April 1938, Tallinn - the night of 27/28th of February 2022, Slovakia) was an Estonian painter, printmaker, sculptor and art teacher. He graduated from ERKI in 1964, was a member of the Estonian Artists' Association from 1969 to 1980 and again since 1997. He was a member of the Slovak Union of Visual Arts since 1987. Among the awards he received was the Annual Prize for Painting in 1979.   

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.Meediakajastused / media coverage:

Vaal galeriis on Jaak Adamsoni retrospektiivnäitus "Kaks lahkumist". I Klassikaraadio "Delta"
Galerii: Vaal galeriis avati Jaak Adamsoni retrospektiivnäitus | kultuur.err.ee