Holger Loodus „Hõbekuul / Õhtusöök neljale“ | "Silver Bullet / Dinner for Four" 15.09.–07.10.2023

03.09.2023


Holger Loodus

Hõbekuul / Chuseok neljale


Reedel, 15. septembril kell 18 avab Holger Loodus oma isiknäituse „Hõbekuul / Õhtusöök neljale“ Vaal galeriis. Näitus jääb avatuks kuni 7. oktoobrini, T–R 12–18, L 12–16.

Näitus koondab kahte paralleelselt jutustust, mida esitletakse kokku sulandunud tervikuna läbi maali- ja videomeediumite.

Maaliseeria „Õhtusöök neljale“ tegelasteks oleme sina ja mina ning ühel õhtul meile kaugelt külla saabuvad tundmatud külalised. Külalised on tulnud selleks, et anda vastuseid meis ammu pakitsevatele küsimustele – kuidas lõpetada sõdu ning lahendada globaalseid probleeme; milline saab olema meie planeedi tulevik; kas inimene on veel jätkusuutlik või on aeg varsti pillid kokku panna. Ja lõpuks – nagu meil ehk kõigil meelel kripeldab – kuidas saada paremaks inimeseks? Küsida tahaks samas palju, aga äkki ei julge. Mis vastuseid nad toovad? Me pole sellistega varem koos istunudki, kellel pole ei nägu ega keha ning kes ei räägi sõnadega. Aga nad räägivad palju.

„Hõbekuul“ on videoessee kosmosesse eksinud püssikuulist, milles, nagu lähemal vaatlusel selgub, elab üks üksildane tegelane. Me ei tea, kuidas ta sinna sattus, kuhu ta teel on ega seda, millest ta mõtleb. Samal ajal leiavad aset vääramatud protsessid ja kummalised ilmingud. Kunstnik arutleb, kas sellised ilmingud toimuvad iga teel oleva kuuli sees.

Holger Loodus (s 1970) on muusik, maali-, multimeedia- ja installatsioonikunstnik, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud. Tema teostele on iseloomulik kummastava, kohati ulmataolise reaalsuse või alternatiivajaloo situatsioonide konstrueerimine. Selleks kasutab ta analüütilisi ja samas poeetilis-filosoofilisi visuaalseid vahendeid, hüperrealistlikest maalidest enda loodud mehhanismide, videote ja ruumilavastusteni. 2018. aastal osales Loodus auhinna Köler Prize nominentide näitusel Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis, kus pälvis publikupreemia. Alates 2010. aastast on ta esinenud isik- ja grupinäitustel Eestis, Leedus, Soomes ja Saksamaal, viimased isiknäitused toimusid Kai kunstikeskuses (2023), Kogo galeriis (2021), Turu Kunstimuuseumis (2019) ja Tallinna Kunstihoone galeriis (2017).

Näitusel tegid kaasa:
Sander Põldsaar - kaamera ja postproduktsioon
Katrin Enni - heli
Aaron Adam Bluds - reisija


Kunstnik tänab: Rein Loodus, Kristel Altmäe, Andreas Altmäe, Iris Vilu, Mihkel Ilus, Jane Muts, Hans Lillemets, Tanel Paliale, Irma Bluds, Johannes Säre, Taavi Suisalu, Siim Soop, Tiina Määrmann, Kelli Gedvil, Ian Simon Märjama

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Punch Club.


__


Holger Loodus

Silver Bullet / Dinner for Four


On Friday, 15th of September at 6 pm Holger Loodus will open his solo exhibition titled "Silver Bullet / Dinner for Four" at Vaal Gallery. The exhibition will remain open until 7th of October, Tue–Fri 12–6 pm, Sat 12–4 pm.


The exhibition brings together two parallel narratives presented as a cohesive unity through the mediums of painting and video.

The series of paintings titled "Dinner for Four" is about you and me and the unknown guests who come to visit us one evening from far away. The guests have come to provide answers to questions that have been bothering us for a long time - how to end wars and solve global problems; what the future of our planet will be; is humanity still sustainable or is it time to pack up and leave? And finally, as perhaps what we all think about, how can we become better human beings? At the same time, there are so many questions we would like to ask, but perhaps we are afraid to. What answers do they bring? We've never sat down with people who have no face, no body, and who don't speak with words. But they talk a lot.

"Silver Bullet" is a video essay about a rifle bullet lost in space. A closer look reveals that a solitary character lives there inside. We don't know how they got there, where they're going or what they're thinking. At the same time, inevitable processes and strange events are taking place. The artist wonders whether such phenomena take place inside every bullet on its journey.

Holger Loodus (b 1970) is a musician, painter, multimedia and installation artist, as well as a lecturer at the Estonian Academy of Arts. His work is characterized by the construction of strange situations that at times strive towards fantastical realities or alternative histories. In order to do this, he uses analytical and poetic-philosophical visual means – from hyperrealist painting to mechanisms he himself has constructed and from video to staged installations. In 2018, Loodus participated in the exhibition of the Köler Prize nominees at the Contemporary Art Museum of Estonia and was awarded the People’s Choice Award. Since 2010, he has exhibited in group and solo exhibitions in Estonia, Lithuania, Finland and Germany, his most recent solo exhibitions took place at Kai Art Center (2023), Kogo Gallery (2021), Turku Art Museum (2019) and the Tallinn Art Hall Gallery (2017).

Contributors to the exhibition:
Sander Põldsaar - camera and post-production.
Katrin Enni - sound
Aaron Adam Bluds - passenger

The artist would like to thank: Rein Loodus, Kristel Altmäe, Andreas Altmäe, Iris Vilu, Mihkel Ilus, Jane Muts, Hans Lillemets, Tanel Paliale, Irma Bluds, Johannes Säre, Taavi Suisalu, Siim Soop, Tiina Määrmann, Kelli Gedvil, Ian Simon Märjama

Exhibition is supported by: the Cultural Endowment of Estonia, Punch Club.Meediakajastused / media coverage:

Photo reportage from the exhibition 'Silver Bullet / Dinner for Four' by Holger Loodus at the Vaal Gallery | Echo Gone Wrong
Holger Loodus avas Vaal galeriis isikunäituse "Hõbekuul / õhtusöök neljale" | kultuur.err.ee