Anna Kõuhkna, Helen Sirp, Anu Muiste, Sandra Sirp: „Viies element“ | 'The Fifth Element' 12.01.–11.02.2023

22.12.2022


„Viies element“ | 'The Fifth Element'

Anna Kõuhkna, Helen Sirp, Anu Muiste, Sandra Sirp


Neljapäeval, 12. jaanuaril kell 18 avavad Anna Kõuhkna, Helen Sirp, Anu Muiste ja Sandra Sirp ühisnäituse „Viies element“ Vaal galeriis. Näitus on avatud T–R 12–18, L 12–16 kuni 11. veebruarini.


„Viies element“ on visuaalne kõnelus põhielementidest – õhk, vesi, maa, tuli, mille koosmõjul kujuneb müstiline ja püha viies. Tekkiva kohta võib öelda eeter, ruum või armastus. Visuaalne kõnelus hõlmab nii psühholoogilist, spirituaalset kui matemaatilist spektrit, kuid iga kunstnik lähenes sellele läbi oma individuaalse elemendi. Sümmeetriaga mängiv ruumiline installatsioon ühendab teoseid ning loob ühisruumi, sidudes igat elementi oma ilmakaarega. Näituse installatiivseks kompassiks on vihjelised liikumise suunad, mille trajektoor on külastaja enda otsustada.Anna Kõuhkna (s 1994) loomingus on eriline koht loodusel ning naisel, kusjuures Naine kehastab nii autorit ennast kui ka esindab samal ajal universaalset isikut. Kunstnik on loonud oma maalide puhul paralleele visuaalse päeviku pidamisega.
www.annakouhkna.com

Helen Sirp (s 1983) on Londonis resideeruv kontseptuaalne ruumidisainer, kelle eripäraks on lugude rääkimine erinevate visuaalsete ja sensoorsete vahendite kaudu. Tema looming varieerub kahe- ja kolmedimensionaalse vahel, hõlmates nii installatsioone kui fotolavastusi, stsenograafiat, moeloomingut ning näituse- ja ruumikujundust.
www.helensirp.com

Anu Muiste (s 1984) loomingut iseloomustab sügav sotsiaalne tunnetus. Tema nõtkelt ja tundlikult maalitud teosed on sisult nagu filosoofilised plahvatused, kus reaalne sõnum on segatud sürrealistliku vormiga.
www.anumuiste.com

Sandra Sirp (s 1988) väljendab end peamiselt maalikunsti kaudu ning huvitub nii visuaalses väljenduses kui vahendite kasutusel just vähesuse võlust. Geomeetrilistesse pindadesse, joontesse ja rütmidesse tõlgitud sisu oluliseks osaks on aeglane ning kordustel põhinev loomeprotsess.
www.sandrasirp.comNäitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Punch Club.


Näituse „Viies element“ raames toimus vestlusõhtu 8. veebruaril kell 18 Vaal galeriis. Kunstnikud Anna Kõuhkna, Helen Sirp, Anu Muiste ja Sandra Sirp rääkisid näitusega loodud ühisruumist ning avasid kunstnikevahelise visuaalse kõneluse tagamaid. Vestlust viis läbi Klassikaraadio toimetaja ning kultuuri- ning muusikaajakirjanik Lisete Velt ning seda saab järgi kuulata siit:

–––


On Thursday, 12th of January at 6 pm Anna Kõuhkna, Helen Sirp, Anu Muiste and Sandra Sirp will open their group exhibition titled "The Fifth Element" at Vaal Gallery. The exhibition will remain open until 11th of February, Tue–Fri 12–6 pm, Sat 12–4 pm.


"The Fifth Element" is a visual conversation on the classical elements - air, water, earth, fire, the interaction of which creates the mystical and sacred fifth element. What emerges can be described as aether, space, or love. The visual conversation covers a spectrum of psychological, spiritual and mathematical aspects, but each artist approached the matter through their individual element. Playing with symmetry, the spatial installation connects the artworks and creates a shared space, linking each element with its own cardinal point. The installative compass of the exhibition is composed of hints on movement directions, where the exact route is up to the visitor to decide.Nature and woman have a special place in Anna Kõuhkna’s (b. 1994) artworks. Wherein the Woman simultaneously embodies the author herself and represents a universal person. The artist has described her painting style as keeping a visual diary.
www.annakouhkna.com

Helen Sirp (b. 1983) is a London-based conceptual spatial designer who specialises in telling stories through a variety of visual and sensory mediums. Her work ranges from two- to three-dimensional shapes, encompassing installations and photography production, stenography, fashion design, exhibition and spatial design.
www.helensirp.com

Anu Muiste's (b. 1984) artwork is characterised by profound social awareness. Her delicately and sensitively painted works are like philosophical explosions, where the real message is mixed with surreal form.
www.anumuiste.com

Sandra Sirp (b. 1988) expresses herself mainly through painting and she is charmed by the minimalism in both, the visual expression and the use of mediums. An essential part of her work is a slow and repetitive creative process, which is translated into geometric surfaces, lines and rhythms.
www.sandrasirp.com


The exhibition is sponsored by the Cultural Endowment of Estonia, and Punch Club.


Meediakajastused / media coverage:

Photo reportage from 'The Fifth Element' by Anna Kõuhkna, Helen Sirp, Anu Muiste and Sandra Sirp at the Vaal Gallery | Echo Gone Wrong
Puhastatud pilk | Sirp, Heie Marie Treier
Näitus "Viies element" Vaal galeriis | Delta. Klassikaraadio 26.01. saade
GALERII | Vaal galerii tähistas sünnipäeva põneva näituse „Viies element“ avamisega | Õhtuleht
Galerii: Vaal galeriis avati grupinäitus "Viies element" | kultuur.err.ee
Anna Kõuhkna, Helen Sirpi, Anu Muiste ja Sandra Sirpi „Viies element“ | Portail