ROHKEM KUI ON NÄHA

ROHKEM KUI ON NÄHA 9: RAUL MEEL — TULEETENDUS VARBOLA MAALINNAS

Varbola maalinn on suurimaid ja seni vallutamatuks jäänud maalinnu Eestis. Novgorodi vürstide Izjaslavi 1060. aastal ja Mstislav Uljase 1211. aastal toimunud piiramised lõppesid diplomaatilise lahendusega – Varbola rahvas maksis 400 kg ja 140 kg hõbedat lunaraha. Vastutasuks pääses kants esmakordselt kirjasõnasse – Novgorodi leetopissi. Ka hilisemad ründajad pole olnud edukamad.

Ehitatud kogukonna poolt 11.–12. sajandil. Kividest hoolikalt laotud ja tänapäevalgi üle 10 m kõrguse ringvalli pikkuseks on 580 m. Sammudes kord piki müüri sai küsitud eeskõndiva nelja-aastase poisi käest, kas ta jõuaks tõsta maasolevat parajat kivilahmakat. Poiss tõstiski kivi. Pärides siis, kas ka tema oleks olnud valli ehitajate seas, sain vastuseks uhke “Jah!”. Poisist pole maha jäänud ühendus Varbola Vahvad Vennad, kes viimase kümnendi jooksul on hoolika uurimistöö tulemusena valmistanud keskaegseid kiviheitemasinaid, piiramistorni ja müüriuuristamiseks “kassi” või “oina” andes sellega oma väärika panuse Eesti NATO relvastusse.

13. sajandi alguses, kui Põhja-Eesti sattus taanlaste võimu alla, oli Varbola kihelkonna keskus. Lõunast tulevate saksa vägede ohu tõttu sõlmisid taanlased varbolastega koostöölepped ning aitasid neil kantsi sõjaliselt tugevdada. Professor Uluotsa väitel oli tegemist esimeste eestlaste sõlmitud rahvusvaheliste lepingutega. Läti Hendriku andmetel olid 1222. aastal käinud Varbolas kiviheitemasina ehitamist õppimas saarlased, “kuna taanlased ühe sarnase masina varbolastele kui oma alamatele kinkinud“. Hiljem ollagi saarlased ehitanud “seitseteistkümmend sellist masinat, mida edukalt kasutatud taanlaste poolt hõivatud linnuste vallutamisel”. Saarlased omakorda õpetanud masinate ehitamist ka teistele Eesti malevatele ning nende abil vabastati 1223. aastaks Eesti alad peaaegu täielikult võõrvõimu alt.

Augustikuu algupoolel on Varbolas kombeks korraldada rahvusvahelist puuskulptuuride päeva, mille pidulikuks lõpuürituseks on olnud Raul Meele hästisõnastatud sissejuhatusega tuleetendus. Raul on pea kümme aastat toimunud erinevad tuleetendused alati rajanud kindlale lavastusele, kus geomeetriliselt kujundatud-rühmitatud lõkked süttivad järk-järgult arvuka pealtvaatajaskonna vaikival ja keskendunud osavõtul – ajaloo ja tulemaagia!

Pildistatud 5. augustil 2006. aastal; foto nr 1, 2004

(Allikaid: Vikipeedia autorid ja viited; Tehnikamaailm 6/2005)


Jaan Klõšeiko, 31. juulil 2010


Raul Meel  - tuleetendus Varbola maalinnas 1
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 2

Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 3
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 4
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 5
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 6
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 7
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 8
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 10

Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 11
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 12
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 13
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 14
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 15
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 16
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 17
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 18
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 19
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 20
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 21
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 22
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 22
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 23
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 24
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 25
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 26
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 27
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 28
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 29
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 30
Raul Meel - tuleetendus Varbola maalinnas 31