ROHKEM KUI ON NÄHA

ROHKEM KUI ON NÄHA 7: LUBADA INIMEST! HARKU 75

Kunstisündmus Harku 75 oli sisuliseks ja korralduslikuks järjeks Saku 73 näitusele ning toimus koostöös Teadlaste Maja noorte teadlaste sektsiooniga. Korraldusliku tuumiku moodustasid Tõnu Karu, Leonhard Lapin ja Raul Meel. Eesmärgiks leida puutepunkte teadusliku ja kunstilise mõtte vahel. Toimumispaigaks ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalinstituut Harku mõisas püüdega suuremale isemõtlemisele ja -tegemisele. Osalesid Silvi Allik-Virkepuu, Toomas Kall, Kaarel Kurismaa, Leonhard Lapin, Sirje Lapin-Runge, Raul Meel, Jüri Okas, Jaan Ollik – Villu Järmut Illimar Pauli osalusel ja Silver Vahtre.

Sisuliselt oli astutud samm edasi uuema kunstikäsitluse suunas. Tsiteerigem Leonhard Lapini kõnet 13. detsembril 1975. a Harkus: “Käesolev näitus toimub OBJEKTIIVSE KUNSTI tähe all. Näitusele on koondatud autorid, kes oma loomingus ei väljenda niivõrd oma subjektiivset maailmapilti, meeleolutsemist tegelikkusest võetud vormidega, vaid kes on pöördunud endast kõrgemal seisvate üldisemate ideede, objektiivsete struktuuride või materjalide poole. Objektiivne kunstiteos ei ole tegelikkuse väljend, vaid tegelikkuse osa, tegelikkus ise. Objektiivne kunstnik ei väljenda vaid konstrueerib, tema loominguprotsess pole niivõrd emotsionaalne-spontaanne, kuivõrd intellektuaalne.
Tänapäeva objektiivse kunsti äärmuslikum ja moodsam vorm on kontseptualism, mis tegeleb tegelikkuse enda faktide esitamisega. Kontseptualistid vastandavad tegelikkust jäljendavale kunstile, või tegelikkust interpreteerivale kunstile, VORMIST PUHASTATUD IDEEDE KUNSTI, puhast mõistete kunsti, mis ise on tegelikkuse faktiks. …”

Näitusega kaasnes ettekannete sümpoosion. Ettekandjaiks Tiit Kändler “Objektiivne füüsik objektide & kontseptsioonide maailmas”, Raul Meel “Mõnda kaasaegsest kunstist”, Leonhard Lapin “Objektiivne kunst” ja Mart Helme “Isiksus Kaug-Ida kunstis”, millistega on võimalik tutvuda näituse 1995. a retrospektiivi ulatuslikus ja ohtralt illustreeritud kataloogis “Harku 1975–1995”.

Tavakohaselt kutsus näitus esile ideoloogiabürokraatia raevuka reaktsiooni, millise alama astme protokollid on samuti lisatud kataloogi. Tegelikud käivitajad on aga kombekohaselt jäänud varju.

Jaan Klõšeiko, 25. mail 2010

Tõnis Vint ja kunstikriitik Milvi Alas ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituudi uksel.
Sisenejad. Esiplaanil paremal kirjanik Boris Kabur.
Sisenejad. Ees keskel üks korraldajaid Tõnu Karu Teadlaste Maja noorte teadlaste sektsioonist.
Sisenejad. Ees vasakul Liina Kirt, paremal tõlkija Jüri Pärni, kelle taga arhitekt Avo-Himm Loover.
Leonhard Lapin viitab neitsilikule uksele. Tõnis Vint valmistub hüppeks.
Leonhard Lapini avakõne. Taustal naeratav progebänd “Mess” Sven Grünbergiga eesotsas.
Tõnis Vint ja kirjastuse Kunst toimetaja Sirje Helme. Taga vasakult esimene Tiit Kändler ja kolmas Tõnu Karu.
Helilooja Sven Grünberg süntesaatoril.
Ansambli “Mess” trummar Andrus Vaht.
Avajaid. Kunstkriitik Vitali Patsjukov Moskvast, Ene Kull, Riho Baumann, Raul Meel, Aili Vint, Leonhard Lapin.
Näituse aktiviste. Raul Meel, Tiit Kändler, Leonhard Lapin.
Vaade avajaile ülalt. Keskel Tõnis Vint ja Raul Meel.
Sirje Lapin-Runge oma teosega. Vasakul Aili Vint ja paremal Ene Ammer.
Avajaid Jüri Okase gravüüridega taustal. Keskel Tõnu Karu, kunstnikud Villu Jõgeva ja Mari Kaljuste.
Ilja Repini nimelise Maalikunsti, Skulptuuri ja Arhitektuuri Instituudi kunstiteaduse üliõpilane Anu Liivak.
Kunstnik Raul Kernumees. Taga Jaak Olep ja Jüri Okas.
Kunstnik Juri Sobolev-Nolev Moskvast toetub Kaarel Kurismaa seadeldisele.
Kriitikud Aino Kartna ja Milvi Alas. Nende taga Vive Tolli.
Kirjanik Mari Saat, Eetla ja Valdur Ohakas.
Taustal ERKI skulptuuri ülõpilane Aili Vahtrapuu. Ees paremal Marje Taska.
Raul Meel teostesarjaga “Kullajaht”.
Kaarel Kurismaa seadeldisega, mida imetlevad Jüri ja Jaan jr Klõšeiko.
Moskva sõbrad Vitali Patsjukov ja Juri Sobolev-Nolev.
Malle Leis, Villu Jõgeva ja Tiit Kändler.
Sirp ja Vasar. Jaak Olep, David Vseviov, Tiina Kivikas ja Toomas Kall.
Villu Järmuti – Jaan Olliku installatsioon teepakkidega (Illimar Pauli osalusel). Paremal Kaarel Kurismaa seadeldised.
Villu Järmuti – Jaan Olliku installatsioon bussipiletitega (Illimar Pauli osalusel).
Kaarel Kurismaa seadeldised ja reljeefid. Paremal Jüri Okase gravüürid.
Silver Vahtre teostega arhitekt Tiit Kaljundi tervitatavana.
Jüri Okas ja tema installatsioon.
Osalejad Silver Vahtre, Jüri Okas, Leonhard Lapin, Illimar Paul, Kaarel Kurismaa, Sirje Lapin-Runge, tagareas Silvi Allik-Virkepuu, Toomas Kall ja Raul Meel. Puuduvad Jaan Ollik ja Villu Järmut.
Avajate ja osalejate seltskonda.