Muud

KUNSTIVESTLUSED

Mõne näituse raames toimuvad galeriis kohtumis- ja vestlusõhtud, mis võimaldavad näitusega esilekerkivaid teemasid põhjalikumalt avada. 2005.a arutles Eesti Kunstimuuseumi restaureerimisosakonna juhataja Alar Nurkse teemal „Originaal – võltsing – koopia“, samal aastal toimus vestlus kunstituru fookustest Jaan Toomiku ja Ilmar Kruusamäega. Noore kunsti näituse SEX raames 2006.a toimus kaks vestlusõhtut: „Kunstnik vs kuraator“ ning „Kes tellib kunsti?“, kus diskuteerisid Raoul Kurvitz ja Anders Härm.

Rutt Tulvingu näituse raames 2007.a toimus kohtumisõhtu Rutt ja Endel Tulvinguga, kus arutleti teemadel kunstist psühholoogiani.
Vestlusõhtud on avatud kõigile huvilistele!