2005 >

LUBJASSAARE 2005 LÕPPENUD 18.12.2005

Eesti Kunstiakadeemias toimus tänavuse Lubjassaare laagri tööde kokkuvõte. Laagri juhendaja, Eesti kunstimuuseumi osakonnajuhataja Alar Nurkse viis läbi pealtnäha improviseeritud hindamise, kuigi võis hoomata, et  restaureerija perfektsusega oli tal eelnevalt kõik läbi mõeldud.

Konsiiliumi kuulusid veel akadeemia erinevatelt õppetoolidelt Kaido Ole, Agur Kruusing ja Lauri Sillak –  selliselt mahtus üritus igati kategooriasse “klassika” ning  peaks sobituma ka Köleri-aegse vaimsusega, mille tunnetamine on ju ka selle laagri üks esmärke.
Parimaks valiti Katariina Tomsoni töö, mis reglemendi järgi täiendab Vaala selleteemalist kogu. Mitmed tööd valiti välja ka Lubjassaare talumuusemile, kus need täiendavad kultuuriloolist nurka.
Tänavune laager Lubjassaarel oli arvult kolmas, osalesid Katariina Tomson, Liina Reismaa, Kristel Müil, Marje Murusalu, Anne Even, Raido Kikas, Henri Huberg ja Saskia Järve. 2006. aasta laager toimub taaskord juulis, täpne ajakava sõltub eksamitest. Sel korral jõudsid Lubjassaarele tudengid valdavalt Tallinnast, vaid üks Tartust, kuid Vaala kui laagri eestvedaja huvi on pakkuda seda võimalust kõikidele Eesti kunstikõrgkoolidele. Seega üks aastaring lõppes ning kohe algamas uus kihutustöö.