2005 >

KÜLAS OLI VELLO UUSKÜLA 8.11.2005

Meil oli külas Vello Uusküla Göteborist, väsimatu Erik Haameri uurija ning tutvustaja. Ta on isegi meenutanud, et endise arhitektina on selline harrastus pälvinud  mõne kunstiteadlase pahakspaneku – miks kipud kirjutama asjust, milles pole pädev. „Kuid ma ei kirjutagi ju kunstiteaduslikult, olen põhiliselt meenutanud eluloolisi juhtumeid kohtumistelt kunstnikuga.

Arvatavalt on Haamer teinud ligi 800 tööd, mina olen neid näinud 150. See pole küll töödest suurem osa, aga läbikäimisest kunstnikuga jäi aastate jooksul meelde tema mõttekäike, piltide taustalugusid, mida olen kultuuriloo huvides üles tähendanud.“
Vello Uusküla on aidanud ka mõnda tööd ise restaureerida. Näiteks Götebori Eesti Kodu seinal oli üks maal saanud aktiivse seltsielu läbi – oh aegu ammuseid! – koguni sigaripõletusi ning ta parandas tööd veel kunstniku eluajal tema näpunäidete järgi.
Kohtumisel Vaalas oli samuti jutuks Vello Uusküla enda looming. Ühe projektiga, mis on galeriil kavas aastal 2007, loodame näidata ka mõnda tema maali. Olgugi tegu harrastajaga, on Vello Uusküla loomingus huvitavat olustikulisust ning isamaalisele mehele omaselt ka rahvuslikke motiive.