2012

VAALA PÜHADEKAARDIL PEETER MUDISTI "LÄHEB" 19.12.2012


Meie jõulukaardi motiivi valik pole ka tänavu juhuslik, vaid jätkab aastatega juba traditsiooniks saanud hea tava pühendada kaart kunstnikule, kellel sel aastal oli juubel. Peeter Mudist sai aprillis 70-aastaseks. Galerii ja erakogujate initsiatiivil augustis toimunud näitus “Hommage Peeter Mudistile” kujunes Vaalas sel aastal üheks külastatumaks. Jäi mulje, et Mudisti näituse ootus oli õhus, sellest andis tunnistust erakogujate rõõmus vastutulelikkus maalide eksponeerimise ning kunstisõprade ja –kriitikute tähelepanelik huvi näituse vastu.

Maali “Läheb” motiiv - seljaga vaataja poole olev mees - on erandlik nii Eesti kunstiloos kui ka Mudisti loomingus. Kunstnik ise mainib, et tegi maali profülaktikaks, tihti kujutatakse ju tulijaid, kuid minejaid mitte. See on ehtmudistilik maal, kus esiplaanil on küll figuur, kuid domineerima jääb hoopis ebamateriaalseim osa maailmast, voogav valgus ja õhk, maast lahti olek. Selline asise maailma karguse kontrastiks aistitav ebamaist heledust rõhutav pühadekaart Vaal galeriilt.

Kirkaid pühi, hea kunstisõber!