2012

EESTI ALGVORM - PROVOKATSIOON MINEVIKUST? 29.02.2012

28. veebruaril kogunes Vaal galeriisse paarkümmend kunstisõpra, et arutleda Raivo Kelomehega kunstnike omamaailmade saatuse üle visuaalse ülekoormatuse ajastul. Andri Ksenofontovi modereeritud mõttevahetus kasvas välja Kelomehe veebruarikuisest näitusest, kus autor kujutas Eesti algvormi ehk esitles kujundit, mis oleks vaba kunstikultuuri mõjutustest ning ajaloolisest kihistusest. Inspiratsiooni leidis kunstnik paleoliitilistest koorikloomadest, kelle välimust digitaalselt stiliseerides lõi ta figuuri, mida esitles joonistuse ning 3D-prindi tehnikat kasutades nii-öelda käegakatsutavas vormis.

Vestlusringist jäi kõlama paar peamist arutlusliini: Eestile ainuomased vormid ja sümbolid ning internetiajastu infoküllus versus individuaalsus. Nii tekitas poleemikat näituse pealkirja esimene pool – sõna Eesti. Arutleti, kas ja kuidas on üldse võimalik eristada mingile rahvusele või inimeste grupile omast algvormi arhailise aja kontekstis. Vano Allsalu käsitles näitust kui teatavas mõttes provokatsiooni minevikust ning leidis, et ehk just fundamentaalsete teemadega tegelemine aitab pääseda tänapäeva visuaalsest ülekoormusest.

Samuti kõlas sisukaid sõnavõtte originaalsuse teemadel, kust koorus välja probleemi duaalsus. Parafraseerides vestlusringi moderaatori mõtet, siis võib originaalseks pidada ühest küljest midagi, millele kõik ümbritsev taandub, miski algupärane, ent teisalt on originaalne see, milles sisalduv on omane ainult autorile muutes ta teistest erinevaks.

Mõtiskleti ka viimasel ajal väga aktuaalse teema üle – internet. Kas tänapäeval, kui kõik maailmas loodu on sisuliselt hiirekliki kaugusel, on üldse võimalik säilitada individuaalsust, avastamata, et keegi kuskil on juba idee teostanud?  Arvati väga erinevalt. Enno Otsing leidis, et tõeline individuaalsus või sisemine eripära kas on olemas või ei, aga seda ei saa väliste vahenditega mõjutada. Näituse autor ise jäi sel teemal pigem kahtlevale seisukohale.  

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et Raivo Kelomehe artist talk pakkus osalistele kindlasti ainest mõlgutusteks ning jättis õhku nii mõnedki intrigeerivad, igavesed ja paradoksaalsed küsimused.

Fotode autor: Mihkel Truup