2011

KAS RAUL MEEL ON OMA TAIESEID LUUES ÕNNELIK? 27.5.2011

LItograafiakeskuse artist talk Tiina Saarega

Teisipäeval, 24. aprillil kogunes Vaal galeriis toimunud artist talk'ile hulk kunstisõpru, et üheskoos kokku panna õnnevalem, teejuhiks Eesti Litograafiakeskus ning tuntud õnneuurija ja karjäärispetsialist Tiina Saar.

Kunstnikes tekitas elevust Tiina Saare illustratsioon õnneteadlaste lumememme mudelile, kus iga pall kolmest kannab hinge, mälu või tegevuse tähendust. Tasakaalu püüdlemiseks peaksid olema need kolm komponenti võrdselt esindatud. Jaak Visnap polemiseeris, et kunstnik on selle mudel järgi pigem amööbikujuline, kes on kogu aeg liikumises. Raul Meel sõnas talle omase rahulikkusega: “Mina ennast tükkideks ei analüüsi. Ma olen tervik ning mul on oma teadvus. On läinud väga hästi, et 70-aastaselt olen oma loomingus saavutanud peaaegu kõik, mille nooruses eesmärgiks seadsin. See tähendab, et kõik mis nüüd tuleb kuni 90. sünnipäevani, on boonus.”

Ka seekord tekkis tihe mõttevahetus tähelepanu keskpunktis olevate graafikute ja kuulajaskonna vahel. Tiina Saare tutvustatud Esa Saarise põhjamaise inimese heaolu tunnetamise kolmetasandiline kirjeldus sai tõhusalt täpsustusi ja parandusi. Ängi ning normaalsuse tuumiktasanditele lisati süütasand. Jaan Klõšeiko lisas Saarise mudeli viimasele - õnnetundele ehk elevusele elamisest  - lõpmatuse tasandi. Saarise mudeli arutelu laienes diskussiooniks Eesti loomemajanduse praeguse olukorra ning sihtide seadmise üle tulevikus. Mõtte- ja arutluskäigud viisid tõdemusele, et kunstnikud peavad ületama nõukogude ajal nendesse süstitud süütunde ja vähese ambitsioonikuse. Raul Meel sõnastas selle järgimiselt: “Pole põhjust tunda kartust maailma ees, meil on õigus saada maailmatasemel tegijateks.” Jaak Visnap märkis: “Ja selleks ei pea kuluma 100 aastat nagu mõned kolleegid murelikult ohates on väitnud.”

Pealkirjas tõstatatud küsimusele vastas Raul Meel: “Sellest olen ma juba ammu aru saanud, et ainult luues olengi ma õnnelik.”