Autor: 32. Ülo Sooster (1924-1970)
Teos: "Sürrealistlik lähenemine. Varjud tasanditel" (1962)
Kategooria: Oksjon
Tehnika: tušijoonistus
Mõõdud: 25 x 16,5
Alghind: : 1000.00 EUR
Lõpphind: 1600.00 EUR
1960. aastate algul Moskvasse jõudnud Sooster sattus ettenägematult seal puhkenud kunstivõitlusesse sotsialistliku realismi vastu, mille väljatõrjumisest olid kõik Soosteri Moskva sõbrad kaasa haaratud ja mida otsustati ühiste jõupingutuste kaudu asendada abstraktse kunstiga. Soosteril, nagu näha tema arvukatest joonistustest, polnud probleeme poole valimisel. Sula–aja vaimsusega igati kooskõlas anti-stalinistlikule kunstihoiakule sai takistuseks parteijuhi Hruštšovi isiklik kiindumus sotsialistlikusse realismi, mille ta otsustas päästa Stalini-vastaste kampaaniate nimestikust. Kunstnikke, kes töötasid Lääne kunsti-eeskujudega nagu abstraktsionism ja sürrealism, hakatigi Moskvas nimetama mitteformaalse kunsti esindajateks. Selle seltskonna juhtfiguuriks tõusis peagi Sooster, keda iseloomustas abstraktse kunsti ja sürrealismi süntees. Kuid see polnud lihtsalt mingi Lääne kunstistiili matkimine, kuigi sealt saadud mõjutusi Sooster kunagi ei vaidlustanud, vaid sama oluline talle oli isiklik elukogemus, vaatlusoskus ja mõtlemine elu üle. Varjud tasanditel on väga iseloomulik näide Soosteri varase Moskva-perioodi käekirjast ja viirutatud joontega varjutuse kasutamine iseloomustab tema tušijooniseid elu lõpuni. Soosterile meeldis ebamäärane, defineerimatu ruum, mida varjutuse abil oli võimalik ellu kutsuda. Signatuur all paremal.