Autor: 22. Ülo Sooster (1924-1970)
Teos: Autoportree (1954)
Kategooria: Oksjon
Tehnika: õli, papp
Mõõdud: 47 x 34
Alghind: : 2200.00 EUR
Lõpphind: 4100.00 EUR
Viimastel laagriaastatel hakkas Sooster ennast kunstnikuna otsima, valides käsitööoskuste taastamiseks portreežanri. Siinne töö kuulub Soosteri sihiteadlike portreede sarja, mis valmisid 1950. aastatel ja kriipsutavad alla Soosterit kui jõulise natuuri kandjat. Kõik viitab teotahtelisele isiksusele, kes oma soove ja plaane suudab ka ellu viia. Raske öelda, kuidas olukord tegelikult oli, ent sedalaadi tahte-esituste arvukuse juures võib oletada, et oma loomingust leidis Sooster endale tuge. Töö on valminud mõnel trükisel – sõjajärgsel paberipuuduse ajastl läks käiku igasugune paber, ka trükitud tekstile võis kunstnik kanda oma uue joonistuse. (Eha Komissarov) Autorsuse kinnitus tagaküljel. Ülo Sooster sündis 1924. aastal Hiiumaal, kuid õpingud viisid ta Tallinnasse ja sealt edasi Tartusse, kus astus 1943. aastal Kõrgemasse Kunstikooli Pallas. Pärast aastat Saksa armees jätkusid kunstiõpingud Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis. 1940. aastate lõpus saadeti Sooster kuueks aastaks Karaganda vangilaagrisse. Pärast laagrist vabanemist elas ja töötas Sooster Moskvas.