Autor: Solveig Lill
Teos: Võimu võtmas. / Taking power. (2018) Kategooria: Rott/Rat "Meelte kaardistamine"
Tehnika: Autoritehnika, akrüül, plastklaas
"Värv ei vahenda enam kujundit, ei viita väljapoole, vaid on ise poodiumile asetatud, plastiku poolt vormi võetud. Plastik alistab värvi ning annab samal ajal sellele võimaluse särada. Surub selle oma kliinilisse, kontrollivasse haardesse, kuid paradoksaalselt ka laiendab värvi ruumilist laotust. Kui tavapäraselt on maalikunstis värvi materiaalne funktsioon olla pinna katja, siis siin rollid vahetuvad: värv saab pinnaks ja pind saab katteks." "Color stops to mediate an image, to refer to the outside. Instead it's placed on the podium itself by being taken into form by plastic. The plastic simultaneously subjects the color and gives it the opportunity to shine. Compressing color into its clinic, controlled grip it paradoxically expands its spatial distribution. If the usual material function of color in a painting is to cover a surface, then here the roles change. Color becomes the surface and surface becomes the cover."